Vẽ tranh Bé chúc TếtTheo tục lệ, cứ năm mới tới, kể cả người lớn lẫn trẻ con, mỗi người tự nhiên tăng lên một tuổi. Bởi vậy ngày mồng một Tết là ngày con cháu chúc thọ ông bà và các bậc cao niên và người lớn thì mừng tuổi trẻ em một cách cụ thể bằng những đồng tiền mới bỏ trong những phong bao. Tục này ở Việt Nam quen gọi là “lì xì”.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc