VẼ NỐI TIẾP – VẼ ĐƯỜNG CONG HÌNH HỌC [VẼ KỸ THUẬT – ĐỒ HỌA KỸ THUẬT – ENGINEERING DRAWING]#vekythuat2019 #vekythuat #dohoakythuat #engineeringdrawing #vehinhhoc
Nội dung video VẼ NỐI TIẾP – VẼ ĐƯỜNG CONG HÌNH HỌC:
II. VẼ NỐI TIẾP:
1. Nối tiếp bằng đoạn thẳng
– Nối tiếp một điểm với một đường tròn bằng một đoạn thẳng
– Nối tiếp hai cung tròn bằng một đoạn thẳng
2. Nối tiếp bằng cung tròn
– Nối tiếp hai đoạn thẳng bằng một cung tròn
– Nối tiếp đoạn thẳng với cung tròn bằng một cung tròn
– Nối tiếp hai cung tròn bằng một cung tròn
III. VẼ ĐƯỜNG CONG HÌNH HỌC
1. Vẽ đường cong bậc hai (vẽ Elip vẽ Parabol, vẽ Hypebol)
2. Vẽ đường xoắn ốc
Music in video:
1. Song: MBB – Feel Good (Vlog No Copyright Music) Music provided by Vlog No Copyright Music. Video Link:
2. Song: Jarico – Landscape (Vlog No Copyright Music) Music promoted by Vlog No Copyright Music. Video Link:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve