VẼ KỸ THUẬT 2019 – CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU THỨ BA [VẼ KỸ THUẬT – ĐỒ HỌA KỸ THUẬT – ENGINEERING DRAWING]#vekythuat2019 #vehinhchieuthuba #dohoakythuat #engineeringdrawing
Hướng dẫn vẽ hình chiếu thứ ba từ 2 hình chiếu thẳng góc:
– Phương pháp vẽ hình chiếu thứ ba
– 2 ví dụ minh họa (1 ví dụ vẽ hình chiếu bằng + 1 ví dụ vẽ hình chiếu cạnh)
– Một số chú ý cần thiết khi vẽ hình chiếu thứ ba

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve