Vẽ bùa CAPHENY THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC với chỉ 20 giấy / 2 lần vẽ. Anh em vẽ nhanh kẻo Gà rán FixVẽ nhanh ae ơi
Vẽ làm 2 lần nhé. Mình vẽ dc 4 nick rồi

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong