VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI THỰC HIỆN ĐỆ TỬ QUY TRONG ĐỜI SỐNG

VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI THỰC HIỆN ĐỆ TỬ QUY TRONG ĐỜI SỐNG


Dưới đây là câu hỏi của một học sinh tiểu học ở Đông Bắc Hỏi: Học trò là học sinh lớp sáu, đã học Phật được 4 năm rồi. (Rất không dễ,…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu