VAI TRÒ & SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI TƯ VẤN BẢO HIỂMbảo hiểm nhân thọ ra đời từ thế kỉ 17 tại nước anh, tính đến nay đã tồn tại hơn 400 năm. Thế giới đã đón nhận tích cực, tại Việt Nam thì chưa vì nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là ” chính những người làm nghề tư vấn bảo hiểm vẫn chưa nhận thức đúng vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm đối với đời sống của mỗi gia đình và xã hội.
video được cắt lọc từ khóa học ĐẠI LÝ VÀNG của thầy HOÀNG GIA PHONG, một diễn giả & chuyên gia trong ngành BHNT. Mong giúp được các anh chị làm nghề TVBH nhận thức rõ sứ mệnh của mình. Để yêu nghề và nỗ lực vượt qua những khó khăn.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da