Unit 1. My Hobbies – Getting Started – Tiếng Anh 7 – Cô Quang Thị HoànCùng cô Hoàn khám phá bài học đầu tiên của chương trình tiếng Anh 7 SGK mới, thật mới mẻ về phong cách truyền đạt, dễ hiểu dễ tiếp thu. Đảm bảo các em sẽ thích ngay từ bài học đầu tiên! Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc