U.Z. CREW – THIẾU NHI NHẢY NHẠC BINZ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020Nails , hair, hips, heels – Todrick | Choreography by Ricky Armijo
23 – Miley Cyrus ft. Wiz Khalifa, Juicy J | Choreography by UZ
Bodak Yellow – Cardi B | Choreography by Vitden
Gene – Binz | Choreography by UZ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua