Typical Chicken Broiler- Trại Gà Công Nghiệp Tiêu Biểu- MississipiTypical Chicken Broiler- Trại Gà Công Nghiệp Tiêu Biểu – Jackson, Mississippi
A broiler farm has average of 6 buildings. Each building is 50 ft wide and 500 ft in length, holding 25,000 chickens. A company will delivered newly hatched chicks to this broiler farm and chickens ready to go to market in 4 to 10 weeks, depending on which type of chicken meat is needed.
Four weeks old chickens weight 4-6 lbs, good for restaurants which sell fried thighs, like KFC (Kentucky Fried Chicken), etc…
Ten weeks old chicken weight 8-10 lbs, good for super markets to cut up chickens to sell per pound or to make chicken products like chicken nuggets, etc…

Một trại gà trung bình có 6 dãy nhà dài. Mỗi nhà rộng 15m, và dài 152m, chứa 25.000 con gà. Hãng gà con sẽ cung cấp gà con mới nở tới trại nuôi lớn này và gà sẽ được sẵn sàng đưa đi làm thịt sau 4 tới 10 tuần, TÙY hãng thịt cần loại thịt gà nào.
Con gà 4 tuần thì nặng 2 hay 3 ký, thích hợp cho các nhà hàng tiệm ăn bán đùi gà chiên bơ ( đùi nhỏ và thịt mềm), như là tiệm ăn nhanh KFC (Kentucky Fried Chicken), vv…
Con gà 10 tuần thì nặng 4 hay 5 ký, thích hợp cho các chợ xẻ thịt gà ra để bán theo trọng lượng, hoặc để làm các sản phẩm về thịt gà như là thịt-gà-xay-lăn-bột, vv….

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep