Tutorial Mirror | Dạy nhảy BLACK PINK (블랙핑크): "DDU DU DDU DU 뚜두뚜두" Dance CoverTeacher: Yi Lyn ( Song: DDu-Du DDu-Du BlackPink —– Lớp học nhảy hiện đại, Kpop NHẬN DẠY KÈM RIÊNG, DÀN DỰNG TIẾT …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua