Tượng Ta bà Tam Thánh Ngồi Tự Tại Đài Loan (Thuận Duyên)Chất liệu: Bột đá ngọc, đế sen và hoa văn y áo tượng Phật Thích Ca dát vàng 998k. Kích thước tượng Địa Tạng, Quan Âm Bồ Tát: Cao 50cm, ngang 32cm,…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem