Tui tự học đàn bài Trung thu – Đàn chậmTui tự học đàn bài Trung thu – Đàn chậm
Đàn nhanh:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu