Tui tự học đàn bài Trăng thu dạ khúc dây kép – Đàn chậmTui tự học đàn Trăng thu dạ khúc dây kép – Đàn chậm
Đàn nhanh:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu