Tuần 07 – Hiệp Nhất Cầu Nguyện 7h14 Sáng – Tối – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Cầu nguyện Hiệp nhất 714. Tuần Thứ 7

Êphêsô 6:13-14a Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững

Mathiơ 21:21 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và chẳng hề nghi ngờ thì không những các con làm được điều Ta đã làm cho cây vả, mà ngay cả việc bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy nhấc mình lên và lao xuống biển’ thì điều đó cũng sẽ xảy ra.

Lời Cầu Nguyện

Cha trên trời, trong nhiều tuần chúng con đã phải sống dưới sự đe dọa liên tục của COVID-19. Bị dập phá bởi những tin dữ và bị cô lập trong nhà, chúng con đã phải đối mặt với những lo ngại sâu xa và thậm chí có khả năng bị nhiểm bệnh có thể xảy ra cũng như khó khăn tài chính. Đã có những ngày chúng con phải vật lộn để đứng dững trong đức tin. Tuy nhiên, bằng năng quyền phục sinh và ân sủng của Chúa, chúng con đã vùng lên.

Hôm nay chúng con mặc binh giáp thuộc linh bởi đức tin vào Chúa Jêsus Christ. Chúng con cầu nguyện chống lại COVID-19 bằng Lời Chúa và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Chúng ta chống lại tất cả các tác động của COVID-19 đối với chúng ta, gia đình, Hội thánh, thành phố và quốc gia của chúng ta.

Virus này đã xuất hiện trên khắp các quốc gia trên thế giới và đã lan tới mọi khía cạnh của xã hội. Bất chấp những thách thức này, chúng ta đứng trước COVID-19 và tuyên bố, “Đức Chúa Trời của chúng ta có thể giải cứu chúng ta!

Chúa ơi chúng con cầu xin, bởi lòng thương xót vĩ đại của Ngài, COVID-19 sẽ bị xóa sổ và chúng con sẽ sớm thấy nó biến mất và giảm xuống không còn gì.

Cha chúng con ở trên trời, xin tăng thêm đức tin của chúng con. Làm việc trong trái tim của chúng con. Lạy Chúa xin tạo nên người bề trong chúng con trở nên giống như Ngài. Chúa đã cho chúng con thấy lòng thương xót và ân sủng của Ngài vô số lần. Chúng con rất biết ơn và hạ mình xin một sự tuôn đổ tươi mới của Chúa Thánh Linh trên các dân tộc trên thế giới. Để triệu triệu người được cứu và môn đồ hóa khi Hội thánh là thân thể của Ngài mạnh dạn loan báo Tin Lành trong giờ nghiêm trọng này.

ĐÂY LÀ LỜI CẦU NGUYỆN VÀ SỰ VỮNG TIN CỦA CHÚNG CON TRONG NĂNG QUYỀN VĨ ĐẠI CỦA CHÚA JÊSUS CHRIST, CHÚA CHÚNG CON . AMEN.

Thi thiên 91

Hiện tại có rất nhiều điều đang xảy ra trên thế giới, nhưng chúng ta tin rằng đó cũng là một lời mời hợp tác với viễn cảnh của thiên đàng. Đây là một thời gian tuyệt vời để chúng ta đọc và cầu nguyện những lời hứa của Chúa – đứng vững, tin tưởng và cầu nguyện hướng về Ngày Ngũ tuần phước hạnh. Hãy cùng đọc Thi thiên 91 hàng ngày và cầu nguyện cho những điều này trên các gia đình, Hội thánh và thành phố, xứ sở của chúng ta. Dưới đây là một số lời tuyên bố mà chúng ta đã và đang thực hiện, và những lời cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện từ Thi thiên 91 này:

Tuyên bố của chúng ta

Thi thiên 91:2 Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là nơi nương náu con và là đồn lũy con; cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài.”

Lời Hứa cho chúng ta đứng vững

Thi thiên 91:10 Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi.

Thi thiên 91:11 Vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài Gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi.

Thi-thiên 91:13 Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; Còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân.

Những điều cần cầu nguyện trong khi sự sống trở lại bình thường:

1. Chúa Jêsus với tư cách là Vua Bình an sẽ toàn quyền cai trị trên nhà cửa, gia đình và thành phố của chúng ta, rằng chúng ta sẽ bước đi trong bình an tuyệt vời và mang sự bình an nầy đến mọi nơi chúng ta đi.

2. Cho sự bảo vệ và giải thoát khỏi coronavirus, khỏi tác động của nó, khỏi vòng xoáy sợ hãi xung quanh nó.

3. Cho sự chữa chữa lành cho những người và gia đình bị nhiễm vi-rút này.

4. Để bảo vệ, sức mạnh và trí tuệ cho những chuyên viên chăm sóc sức khỏe của chúng ta, các nhà lãnh đạo thành phố và chính phủ.

5. Cho sự bình an, sức khoẻ và bảo vệ người cao tuổi của chúng ta và những người có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

6. Để coronavirus tiêu tan và kết thúc nhanh chóng.

7. Cho nền kinh tế và cho các chủ doanh nghiệp, xin Chúa cung cấp một con đường để vượt qua.

Thi thiên 91:14-16 Vì người kính mến Ta nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ bảo vệ người vì người biết danh Ta. 15 Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; trong cơn gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn quý người. 16 Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta.

8. Cho tương lai của VBC Houston và Hội thánh của Chúa khi nhóm nhau trở lại sẽ mạnh mẻ, phát triển, kết quả hơn cả trước khi đại dịch.

Nguồn: akbarmontada
tử vi hàng ngày 12 con giáp thứ 7

5.00