từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.., quan niệm luân lý đạo đức dần dần suy đồi,

từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.., quan niệm luân lý đạo đức dần dần suy đồi,


TỪ NHỎ SỐNG TRONG NHUNG LỤA, KHÔNG CÓ Ý THỨC LO LẮNG, DẦN DẦN DƯỠNG THÀNH HAM MUỐN HƯỞNG THỤ, THẾ LÀ KIỂU THƯƠNG YÊU …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo