Tư Liệu Về Lãnh Tụ Việt Nam qua ảnh || Sống Giản Dị và Gần Gũi với Nhân Dân đến Kinh NgạcHồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969), tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem