Tự Lập để không trở thành thằng HÈN – Ts Lê Thẩm Dương“HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH” Đây là chương trình Offline trong chuỗi đào tạo 1 năm Miễn Phí của TS Lê Thẩm Dương tại Hà Nội và TP. HCM với chủ đề …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc