Tự học Scratch 3.0: Cách lập trình vẽ ra hình hoa văn 1!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Vẽ: https://akbarmontada.com/category/ve