Tự Học Đàn Tranh. Những kỷ thuật biến âm.Đây là những kỷ thuật biến âm được trích trong bộ DVD tự học đàn Tranh: Những Tình Khúc Bất Hủ VN và Những Danh Phẩm Cổ Truyền Huế do Duyệt Thị…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu