Tự Học Đàn Tranh. Con Thuyền Không Bến.Tần Tranh được học đàn với mẹ từ thuở ấu thơ. Nay minh họa lại tiếng đàn của mẹ qua dĩa DVD “Tự Học Đàn Tranh Những Tình Khúc Bất Hủ VN”

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu