Tự học Đàn Tranh bài Hạ Nhạc lễ Cao Đài phần 1BÀI HẠ 1. XÊ LIU (CÔNG) XÊ XAN CỒNG LÌU (XƯ) 2. Á XAN (XÁN) CỐNG XÊ XẾ XÁN (LÌU) XÁN U XỪ U LIU (CỒNG) CÔNG LÌU LIU XỀ CÔNG (LÌU) 3.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu