[Tự học đàn sến] – Bài 3: Kí âm số bài Dạ Khúc– Toàn bộ video:
– Facebook:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu