Tự học đàn kìm nhạc lễ | Nam ai 28 câu | Tấn Thành Bàu Năng__
Hãy đăng ký kênh để có nhiều video hướng dẫn đàn tài tử cải lương và nhạc lễ.
Tấn Thành sẽ tranh thủ thời gian làm các clip mong các bạn có tài liệu tham khảo cho bộ môn này
Facebook:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu