Tự học Đàn Kìm bài Nam Ai Nhạc Lể Cao Đài từ câu 17 đến câu 24Chúc các bạn tập tốt

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu