Tự động xoá file trong thư mục Download sau 30 ngày trên Windows 10Mặc định khi tải các chương trình từ internet về máy tính, các file này sẽ nằm trong thư mục Download. Và chúng sẽ tồn tại mãi cho đến khi chúng ta tự xoá, điều này sẽ làm cho máy tính của chúng ta bị giảm dung lượng bộ nhớ, có thể sẽ dẫn đến tình trạng máy chạy chậm hơn.

Các bạn cân nhắc kỹ trước khi lên lịch xoá tự động thư mục download này, vì khi xoá file rồi thì không thể lấy lại được. Để lên lịch tự động xoá các file trong thư mục này thì chúng ta có thể thực hiện như sau:

A. Cách làm như sau:
1.Vào Start Settings System Storage Change how we free up space.
2. Đánh dấu vào mục “Delete files in the Downloads folder that haven’t changed in 30 days”

Với lựa chọn này, nếu sau 30 ngày máy tính không thấy có sự thay đổi với file đã tải thì nó sẽ tự động xoá.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe