Tự học đàn Tranh bài: Nam Ai Tới nhạc lễ Cao Đài phần 2các bạn nhớ nút đăng kí và nhấn chuông để có thể nhận được các video mới
LỚP 3:
CÂU 17: TRÙNG CÂU 1
CÂU 18:CÔNG U XÊ XAN CỒNG _ CỒNG XAN Y XƯ LÌU _
CÂU 19: XƯ XAN CỒNG CÔNG XÊ XAN [XƯ ] XỪ XƯ XAN CỒNG CÔNG XÊ XAN [XƯ ]
CÂU 20: TRÙNG CÂU 4
CÂU 21: XƯ XỪ XAN XÊ CÔNG U LIU [PHAN] CÔNG XÊ XAN XƯ LÌU [PHÀN]
CÂU 22: CỒNG XƯ PHÀN CỒNG [XỀ] XƯ XỪ XAN CỒNG XÊ _
CÂU 23: TRÙNG CÂU 3
CÂU 24: TRÙNG CÂU 4
LỚP 4:
CÂU 25: CÔNG XÊ XAN XAN _ XƯ U CÔNG CỒNG CÔNG XÊ XAN
CÂU 26: TRÙNG CÂU 2
CÂU 27:TRÙNG CÂU 3
CÂU 28 : TRÙNG CÂU 4
CÂU 29: TRÙNG CÂU 5
CÂU 30: TRÙNG CÂU 6
CÂU 31: TRÙNG CÂU 7
CÂU 32: TRÙNG CÂU 8
LỚP 5: TRÙNG LỚP 2
LỚP 6: TRÙNG LỚP 3

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu