Truyền Thái Y – Ngô Kiến Huy Dance | KATX DANCE TEAMTruyền Thái Y – Ngô Kiến Huy Dance | KATX DANCE TEAM
Music :
—-
Fanpage:
Tiktok ID: KatX.Team
Instagram: KatX.Team

Kris – Đào Cao Duy Kỳ :
Mon – Trần Trọng Phước :
Rabb – Mạnh Lê :
XTee – Phạm Tiệp :
Killua – Hoàng Quang Đức :
#KatX #KatXTiktok #ngokienhuy #truyenthaiy #masew

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua