Trường Tiểu Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Rịa-Vũng Tàu; Hát-múa sân trường năm học 2017-2018Trường Tiểu Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Rịa-Vũng Tàu; Hát-múa sân trường năm học 2017-2018

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua