Trường Đại học Sahmyook Trung tâm văn hoá thể thao [삼육대]Trung tâm Giáo dục Thể chất Đại học Sahmyook
với các cơ sở khác nhau và các chương trình đa dạng
cung cấp cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc không chỉ cho sinh viên
mà còn nhân viên và cư dân địa phương.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the