Trung thu 5P1 – KịchTiết mục kịch Lọ Lem được biểu diễn bởi các bạn lớp 5P1

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich