Trung tâm nghệ thuật Hồ Thiên Nga – Múa SEN – Bài tập đơn (Lớp biểu diễn 1)

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua