Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia Nguyễn Văn Long Tự Sát Dưới Tượng Đài Thủy Quân Lục Chiến .Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa .

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem