Trung Quốc Đô Hộ Một Nửa Mông Cổ | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Trung Quốc Đô Hộ Một Nửa Mông Cổ | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt


Chúng ta đã nghe nói đến cuộc đàn áp người Tây Tạng ở Tây Tạng, người Duy Ngo Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương, nhưng bạn đã biết về cuộc diệt chủng mà chế độ Trung Quốc gây ra tại Nội Mông hay chưa?

Hãy tìm hiểu sao tại sao Mông Cổ bị chia ra làm hai, và Trung Quốc đô hộ một phần bằng cách nào. Thành Cát Tư Hãn dẫu ở trong mồ cũng bức xúc lắm đây.
______________________________________________________________

Bạn có thể ủng hộ cho chương trình qua Patreon, đặt câu hỏi cho Chris và nhận những phần quà thú vị tại đây:

Hoặc ủng hộ qua PAYPAL hoặc BITCOIN tại đây:

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

__ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __
Facebook:
Subscribe:

__ Kênh Tiếng Anh__

Facebook:
Subscribe:

__ Video gốc __
Link:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Chúng ta đã nghe nói đến cuộc đàn áp người Tây Tạng ở Tây Tạng, người Duy Ngo Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương, nhưng bạn đã biết về cuộc diệt chủng mà chế độ Trung Quốc gây ra tại Nội Mông hay chưa?

Hãy tìm hiểu sao tại sao Mông Cổ bị chia ra làm hai, và Trung Quốc đô hộ một phần bằng cách nào. Thành Cát Tư Hãn dẫu ở trong mồ cũng bức xúc lắm đây.
______________________________________________________________

Bạn có thể ủng hộ cho chương trình qua Patreon, đặt câu hỏi cho Chris và nhận những phần quà thú vị tại đây:

Hoặc ủng hộ qua PAYPAL hoặc BITCOIN tại đây:

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

__ Trung Quốc Không Kiểm Duyệt __
Facebook:
Subscribe:

__ Kênh Tiếng Anh__

Facebook:
Subscribe:

__ Video gốc __
Link:
4.88