Trung drum thực hành Cha Cha Cha – Bài học biến thể. Video 58Hình thức biến thể này được kết hợp bởi 2 điệu trống: Cha Cha Cha và Soul. Các bạn có thể tham khảo cách tập này trên kênh TRUNG DRUM.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu