Trung đoàn Tiêm kích – Tập 6 | Phim về Không quân Xô Viết Thế chiến II. Star Media (2013)

Trung đoàn Tiêm kích – Tập 6 | Phim về Không quân Xô Viết Thế chiến II. Star Media (2013)


Kênh Star Media Việt Nam:

Quản lý kênh: Dmitri Tran
Biên dịch và làm Vietsub: Dmitri Tran

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Kênh Star Media Việt Nam:

Quản lý kênh: Dmitri Tran
Biên dịch và làm Vietsub: Dmitri Tran
4.88