Trực tuyến Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh – 05g00 – 12.4.2020

Trực tuyến Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh – 05g00 – 12.4.2020


GIÁO PHẬN BÀ RỊA LỊCH TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT PHỤC SINH *** 1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 12.4.2020…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

GIÁO PHẬN BÀ RỊA LỊCH TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN CÁC CỬ HÀNH PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT PHỤC SINH *** 1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH – 12.4.2020…