Trưa Mùng 4 Tháng 4 Âm Mở Kinh Phật Cầu QUÁN ÂM BỒ TÁT Phù Hộ Sức Khẻo TÀI LỘC TIÊU TRỪ ÁCH NẠN

Trưa Mùng 4 Tháng 4 Âm Mở Kinh Phật Cầu QUÁN ÂM BỒ TÁT Phù Hộ Sức Khẻo TÀI LỘC TIÊU TRỪ ÁCH NẠN


Mùng 4 Tháng 4 Âm Mở Kinh Phật Cầu QUÁN ÂM BỒ TÁT Phù Hộ Sức Khẻo TÀI LỘC TIÊU TRỪ ÁCH NẠN
Kinh Phật Hay là kênh tổng hợp kinh tụng,thuyết pháp phật giáo hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Chúc quý vi nghe kinh,pháp thân tâm an lạc .

🙏🌷🙏🌷🙏Mời quý phật tử và quý vị LIKE và ĐĂNG KÝ đẻ theo dõi các video mới nhất từ Kênh : Kinh Phật Hay ! Nam mô A Di Đà Phật !

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Mùng 4 Tháng 4 Âm Mở Kinh Phật Cầu QUÁN ÂM BỒ TÁT Phù Hộ Sức Khẻo TÀI LỘC TIÊU TRỪ ÁCH NẠN
Kinh Phật Hay là kênh tổng hợp kinh tụng,thuyết pháp phật giáo hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Chúc quý vi nghe kinh,pháp thân tâm an lạc .

🙏🌷🙏🌷🙏Mời quý phật tử và quý vị LIKE và ĐĂNG KÝ đẻ theo dõi các video mới nhất từ Kênh : Kinh Phật Hay ! Nam mô A Di Đà Phật !
4.13