Trưa 16 Tháng 4 ÂM Mở Kinh Phật Hộ Trì Sức Khỏe PHÚC LỘC May MẮN Cả Tháng Bình An

Trưa 16 Tháng 4 ÂM Mở Kinh Phật Hộ Trì Sức Khỏe PHÚC LỘC May MẮN Cả Tháng Bình An


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Kinh Phật 24H Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Kinh Phật 24H Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử…