TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ TẬP 247 – TRUYỆN XUYÊN KHÔNG ĐIỀN VĂNThể loại: xuyên không, điền văn, làm ruộng, chuyện nhà…..
Nhân vật chính: Liên Mạn Nhi, Trầm Lục, Trầm Khiêm, Vương Ấu Hằng, Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi
Tác giả: Nhược Nhan
#truyenngontinh
#MLchannel
#trongsinhtieudiachu
#Audio

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri