Trồng Lan Bằng Sơ Dừa Và Than Củi, Cái Nào Tốt Hơn??Sơ dừa và than củi là 2 chất trồng phổ biến, dễ mua và chi phí rẻ. Việc trồng lan bằng sơ dừa và than đã được chứng minh hiệu quả qua thực tế. Vậy trồng lan bằng sơ dừa và than củi cái nào tốt hơn?

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep