Trồng cây Cỏ Gương (Chinese Money Plant, cây Pilea)Cây Cỏ Gương (Chinese Money Plant) có tên khoa học là Pilea peperomioides. Cây cỏ gương hay còn được gọi là cây đồng tiền trung quốc. Cây tiền Trung …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nông Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep