Trọn nghĩa non sông – Nhà hát Chèo Thái BìnhVở diễn đạt HCV tại Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2019

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich