"Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi", ngoài âm nhạc ra còn đọng lại những gì?goodmorningandgoodnight #trờisángrồitangủđithôi #XONEinterview #XONEnews “TRỜI SÁNG RỒI, TA NGỦ ĐI THÔI”, VÀ NHỮNG GIẤC MỘNG CHƯA RÕ …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong