Trò "Đi Cà Kheo" tại chân Tượng Đài Chiến Thắng Điện Biên Phủ nhân ngày 02/09

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem