Trò chơi trong lớp Mầm cơ sở 2 mầm non Hoa Hồng Đỏ (4)Cô Hoạt, cô Dung tổ chức nhiều trò chơi cho các bé thỏ con lớp Mầm cơ sở 2
Cơ sở 2 trường mầm non Hoa Hồng Đỏ nhận chăm sóc, giáo dục trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi
Địa chỉ: 835 đường Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 6288 9151 – 0908.289.049 cô Xuân Phượng
Website: www.hoahongdo.edu.vn
www.facebook.com/MamNonHoaHongDo
Email: mnhoahongdo@gmail.com

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the