Trò chơi Team Building trong Hội trại!!!Trại huấn luyện Kỹ năng công tác Đoàn – Đội tỉnh Nghệ An năm 2019
#TeamBuilding #Trạihuấnluyện

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the