TRÒ CHƠI TẬP THỂ VUI NHỘN – SÔNG GIANH – ĐIỆU NHẢY VUI NHỘNSông Gianh ngày 05/09/2019 tại Kê Gà TTC – Bình Thuận

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the