Trò chơi tập thể : Đồng sức đồng lòng (CLB Lửa Khát Vọng)Đồng sức đồng lòng : Thể hiện sự đoàn kết giữa các thành viên trong đội , cùng nhau hợp tác để đạt tốc độ nhanh nhất về đích ! Trang chủ:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the