[Trò chơi tập thể] Chuối Quật Lọ.Nha Trang beach 11/11/2011
Kien Nhan JSC Company.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the