trò chơi sinh hoạt trại giáo lý viên giáo xứ XuânCác trò chơi sinh hoạt trại giáo lý viên giáo xứ Xuân Đài – Trung Châu hè 2013

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the